Доставка по Балтии

Правила доставки и оплаты

SAMAKSA PAR PRECI

Samaksu par preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var veikt izmantojot bankas pārskaitījumu, VISA, MASTERCARD, PayPal un Apple Pay maksājumus, vai veicot apmaksu saskaņā ar INTERNETA VEIKALA izsniegtu rēķinu tajā noteiktajā termiņā, ar naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto INTERNETA VEIKALA bankas kontu.
Samaksas par preci nosacījumi var būt atkarīgi no PIRCĒJA izvēlētā preces piegādes veida.
Preces pirkumu maksas samaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments (bankas maksājuma uzdevums, pavadzīme). Ja PIRCĒJS veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tai skaitā ar maksājuma karti, tad par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts INTERNETA VEIKALA bankas kontā.

PRECES PASŪTĪŠANA UN PIEGĀDE

Lai veiktu preces pirkumu, PIRCĒJS, kas ir reģistrējies INTERNETA VEIKALĀ un piekritis šiem NOTEIKUMIEM, aizpilda pasūtījuma veidlapu INTERNETA VEIKALA vietnē un to akceptē, nospiežot pogu ar attiecīgu norādi.


Pasūtījuma akcepts ietver PIRCĒJA pienākumu veikt samaksu. INTERNETA VEIKALS pēc PIRCĒJA pasūtījuma saņemšanas nosūta apstiprinājumu par pasūtījuma spēkā stāšanos un izpildi. Pasūtījums ir spēkā līdz tā izpildei vai līdz brīdim, kad no tā atkāpjas šajos NOTEIKUMOS paredzētajos gadījumos.


Preces piegāde PIRCĒJAM tiek veikt PIRCĒJA izvēlētajā veidā, pēc pirkuma maksas un izvēlētā piegādes pakalpojuma cenas samaksas. INTERNETA VEIKALS 3 darba dienu laikā pēc maksājumu saņemšanas paziņo PIRCĒJAM uz kādu no pieteikumā norādītajiem PIRCĒJA kontaktiem (e-pasta adresi, tālruņa numuru) par preces gatavību piegādei.


PIRCĒJAM ir pienākums būt sasniedzamam pa PASŪTĪJUMĀ norādīto telefona numuru un/vai e-pastu, lai vienotos par piegādes detaļām un citiem jautājumiem pasūtījuma izpildē.


Ja INTERNETA VEIKALS nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka PIRCĒJA pasūtītā prece nav pieejama, tad INTERNETA VEIKALA pienākums ir informēt par to PIRCĒJU. Tādā gadījumā INTERNETA VEIKALS var piedāvāt PIRCĒJAM ekvivalentu preci par ekvivalentu cenu.


Ja prece tiek piegādāta izmantojot pakomāta vai kurjera pakalpojumus, preces piegāde atbilstoši pasūtījumam uzskatāma par veiktu un pasūtījums – par izpildītu brīdī, kad PIRCĒJS izmantojot saņemto paziņojumu īsziņas un/vai e-pasta veidā par preces piegādi pakomātā un pakomāta durvju atvēršanas kodu, izņem preci no pakomāta vai saņem ar kurjera.